Specjalista ds. transportu i logistyki

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu transportu i logistyki, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Zagadnienia prawne związane z transportem drogowym
  • Umowa przewozu i spedycji w Kodeksie Cywilnym,
  • Ustawa Prawo Przewozowe i akty wykonawcze,
  • Konwencja CMR,
  • Konwencja TIR,
  • Ustawa o transporcie drogowym.
 • Zagadnienia prawne związane z pracą w transporcie:
  • Ustawa o czasie pracy kierowców,
  • Kodeks Pracy – w zakresie dotyczącym kierowców,
  • przepisy o przewozie materiałów niebezpiecznych – ADR,
  • przepisy celne.
 • Zasady budowy i eksploatacji pojazdów ciężarowych:
  • rodzaje pojazdów,
  • cechy użytkowe,
  • zasady bezpiecznej eksploatacji pojazdów.
 • Zasady pracy spedytora:
  • zgłaszanie do przewozu przesyłek towarowych,
  • poszukiwanie przesyłek towarowych na wolne pojazdy,
  • korzystanie z giełd ładunków.
 • Zajęcia praktyczne:
  • tworzenie zamówienia na przewóz,
  • zawieranie umowy przewozu przez przewoźnika,
  • wypełnianie dokumentów transportowych i celnych,
  • korzystanie z giełd ładunków,
  • łączenie przesyłek towarowych w pakiety.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ