Projektant 2D AutoCAD

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu projektowania 2D za pomocą oprogramowania AutoCAD, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godziny

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

1. Podstawy pracy w programie AutoCAD

 • Podstawy pracy w programie AutoCAD.
 • Zarządzanie danymi graficznymi.

2. Tworzenie obiektów

 • Rysowanie łatwych obiektów.
 • Kreskowanie, wypełnienie i przykrycie.
 • Obiekty tekstowe.

3. Manipulowanie obiektami

 • Zarządzanie obiektami i ich zaznaczanie.
 • Modyfikowanie elementów.
 • Rysowanie precyzyjne i wymiarowanie.
 • Stosowanie narzędzi rysowania precyzyjnego.
 • Wymiarowanie obiektów.

5. Wydruk

 • Tworzenie i skalowanie pojedynczej rzutni w przestrzeni modelu.
 • Dostosowanie arkusza przestrzeni papieru.
 • Ustalanie parametrów wydruku.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ