Kurs edukacji dzieci w wieku przedszkolnym

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

SYLABUS

 • podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej,
 • praca opiekuńcza nauczyciela wychowania przedszkolnego,
 • metodyka edukacji przedszkolnej,
 • metody alternatywne i aktywizujące we edukacji wczesnoszkolnej,
 • edukacja przedszkolna a integracyjna,
 • edukacja przez ruch,
 • zajęcia artystyczne i teatralne,
 • ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej,
 • tworzenie programów wczesnoszkolnych,
 • dobór podręczników i pomocy dydaktycznych w edukacji wczesnoszkolnej.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook:  http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie