Kurs zakładania działalności gospodarczej i prowadzenie MŚP

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu przedsiębiorczości i zakładania firm, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • podstawy przedsiębiorczości, definicje i pojęcia.
 • charakterystyka przedsiębiorczości międzynarodowej, polski rynek a rynek europejski;
 • cechy i umiejętności liderów;
 • charakterystyka leasingu;
 • porównanie oferty leasingowej i kredytu bankowego;
 • typologia przedsiębiorstw ze względu na formę prawną oraz rodzaj działalności;
 • fundusze europejskie;
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP);
 • system finansowo-księgowy dla nowo powstałych firm;
 • kultura organizacyjna przedsiębiorstw;
 • biznesplan;
 • charakterystyka finansów przedsiębiorstwa, w tym formy finansowania działalności gospodarczej.
  • Kredyty bankowe
  • Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych
 • faktoring
 • franchising
 • zakładanie przedsiębiorstwa krok po kroku – niezbędne dokumenty.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook:  http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie