Kurs profesjonalnej komunikacji w przedsiębiorstwie

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu profesjonalnej komunikacji w przedsiębiorstwie, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Komunikacja a sytuacje problematyczne
 • Bariery w procesie wymiany informacji
  • bariery wewnętrzne
  • bariery zewnętrzne
 • Cel komunikacji i jego znaczenie w realizacji zadań
  • standardy komunikacji i ich wypracowywanie
  • cele organizacji a cele osobiste
  • wpływ przekazu informacji a  na pracę współpracowników
 • Odpowiedzialna komunikacja
  • dbałość w komunikacji
  • poprawne zadawanie pytań
  • informacja a interpretacja w komunikacji
  • komunikaty proaktywne i reaktywne
 • Poprawa skuteczności komunikacji
  • dopasowanie technik do celu komunikacji
  • dopasowanie własnego stylu komunikacji do rozmówcy
 • Komunikacja niewerbalna
  • pierwsze, drugie i trzecie wrażenie,
  • spójność komunikatów
  • odzwierciedlanie i interpretacja sygnałów niewerbalnych.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook:  http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie