Kurs efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu efektywności energetycznej, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Uregulowania prawne regulujące system gospodarowania zasobami energetycznymi w przedsiębiorstwie
  • Podstawowe definicje, pojęcia.
  • Dyrektywy, Ustawy i Rozporządzenia regulujące omawiany zakres.
  • Obowiązki wynikające z przyjętych aktów prawnych.
  • Obecna sytuacja w Polsce.
 • Alternatywne źródła energii wykorzystywane w przedsiębiorstwie
  • Kolektory słoneczne – rodzaje, schemat działania, zalety i wady.
  • Ogniwa fotowoltaiczne – rodzaje, schemat działania, zalety i wady.
  • Budowa i schemat działania pompy ciepła.
  • Możliwość wykorzystania w małych i średnich przedsiębiorstwach w/w źródeł energii.
  • System działania elektrowni wiatrowych, wymagane zezwolenia.
  • Możliwości pozyskiwania energii z innych źródeł np.: biogazownie, wody geotermalnej, itp.
  • Inwestycje w energię odnawialną w przedsiębiorstwie i innowacyjne rozwiązania technologiczne.
 • Praktyczne sposoby zmniejszenia zużycia energii w przedsiębiorstwie
  • Przegląd urządzeń biurowych.
  • Wskazówki jak używać urządzenia biurowe (komputery, drukarki itp.).
  • Zasady stosowane przy zakupie nowych urządzeń.
  • Wskazówki jak korzystać z urządzeń aby efektywnie korzystać z zasobów energetycznych w przedsiębiorstwie.
  • Przegląd i możliwości dofinansowania przedsięwzięć energetycznych z funduszy pomocowych.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook:  http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie